Gizlilik Sözleşmesi

İşletmemiz veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uyum sağlanması için KVK Kanunu’nun öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.
1. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsam ve Amacı
İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası;
a.    Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,
b.    Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini (Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu),
c.    Bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini (Veri Kategorileri) ve örnek veri türlerini,
d.    Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını,
e.    Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,
f.    Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,
g.    Kişisel verileri saklama sürelerini,
h.    Profilleme ve Segmentasyon
i.    İlgili Kişiler’in kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,
j.    İlgili Kişiler’in elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerini nasıl değiştirebileceklerini,
k.    Resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını
l.    Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi
açıklamaktadır.
a. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
POPKONSOL kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruma Kanununun 5. maddesinde belirtilen
•    kanunlarda açıkça öngörülmesi
•    bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
•    İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
•    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
•    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanarak websiteleri, websitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak toplamaktadır.
b. Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu
POPKONSOL kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını aşağıdaki şekilde kategorize etmektedir. Bununla beraber KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da (danışman, eğitimci, blogger) kişisel verileri işlenebilmektedir.
c. Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri
1.    a) Üye Müşteri
•    Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası
•    Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe (popkonsol.com aracılığıyla yapılan alışverişin teslimat adresi)
•    İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon
•    Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri
•    Müşteri/Üye Bilgisi: Üyelik bilgisi, üyelik ID numarası
•    Müşteri/Üye İşlem Bilgisi: Satın alınan ürün/ler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, çağrı merkezi görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar/yarışmalar, kullanılan kuponlar, siparişe ilişkin bilgiler
•    Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
•    İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, parola bilgileri
•    Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler
•    İşitsel Veri: Çağrı merkezi görüşme kayıtları
•    Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, kurumsal üyelik sözleşmesi, POPKONSOL tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler
•    Doğrudan Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar
•    Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar
b) Bayi Müşteri
•    Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası
•    Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe (POPKONSOL aracılığıyla yapılan alışverişin teslimat adresi)
•    İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon
•    Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri
•    Bayi Müşteri İşlem Bilgisi: Satın alınan ürün/ler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, çağrı merkezi görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar, siparişe ilişkin bilgiler
•    Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
•    İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, parola bilgileri
•    Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler
•    İşitsel Veri: Çağrı merkezi görüşme kayıtları
•    Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, POPKONSOL tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler
•    Doğrudan Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar
•    Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar
2.    Çevrimiçi Ziyaretçi
•    İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, cep telefonu, parola bilgileri
•    Hukuki İşlem Bilgisi/Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
•    Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı.
3.    Satın Alınan Ürünün Adına Teslim Edileceği Kişi
•    Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası
•    Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe (POPKONSOL aracılığıyla yapılan alışverişin teslimat adresi)
•    İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon
•    Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri
4.    Satıcı/Tedarikçi/Satıcı Adayı/Satıcı veya Tedarikçi Çalışanı veya Yetkilisi
•    Kimlik Bilgisi: TC Kimlik No, Ad soyadı
•    İletişim Bilgisi: e-posta adresi, telefon, KEP adresi, adres, cep telefonu
•    Finansal Bilgi: Hesap No, Vergi dairesi, Vergi Kimlik Numarası, vergi levhası, IBAN
•    Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: İmza sirküler, faaliyet belgesi,
•    Özel Nitelikli Kişisel Veri/Hukuki İşlem Bilgisi: İmza
•    Görsel Bilgi: Fotoğraf
d. Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı
1.    a) Üye Müşteri Kişisel Verileri
•    Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
•    POPKONSOL tarafından işletilen “popkonsol.com” e-ticaret platformları (“platform”); üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,
•    Üye Müşteri ile kurulan Üyelik Sözleşmesinin ifası amacıyla, ticari elektronik ileti onayı mevcut Üye Müşteriler açısından; Üye Müşteri’nin tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve Üye Müşteri’ye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,
•    Üye Müşterinin açık rızası doğrultusunda yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak Üye Müşteri’nin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, mal/ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,
•    Üye Müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,
•    Gerek platform gerek mobil uygulama üzerindeki Üye Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi,
•    Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,
•    Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
•    İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
•    Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
•    İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması
b) Bayi Müşteri Kişisel/ Kurumsal Verileri
•    Platformlardan “bayi” sıfatıyla alışveriş yapılabilmesi,
•    Platformlar üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,
•    Ticari elektronik ileti onayı mevcut Bayi Müşteriler açısından; tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve Bayi Müşteri’ye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,
•    Bayi Müşteri’nin açık rızası doğrultusunda yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak Bayi Müşteri’nin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, mal/ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,
•    Bayi Müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,
•    Gerek platform gerek mobil uygulama üzerindeki Bayi Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi,
•    Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,
•    Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
•    İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
•    Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
•    İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,
•    Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
2.    Çevrimiçi Ziyaretçi Kişisel Verileri
•    5651 sayılı Kanun kapsamında çevrimiçi ziyaretçi verilerinin işlenmesi,
•    Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
•    İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
•    Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
•    Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
3.    Satın Alınan Ürünün Adına Teslim Edileceği Kişi Kişisel Verileri
•    Ürün teslim süreçlerinin yürütülmesi,
•    Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,
•    Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
•    İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
•    Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
•    İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,
•    Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
4.    Satıcı/Tedarikçi/Satıcı Adayı/Satıcı veya Tedarikçi Çalışanı veya Yetkilisi Kişisel Verileri
•    Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
•    Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,
•    Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
•    İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
•    Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
•    İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,
•    Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
e. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler
POPKONSOL, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
POPKONSOL, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. POPKONSOL kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi, mobil uygulama ve mobil sitesi aracılığıyla POPKONSOL'a kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.
POPKONSOL işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:
•    Kişisel verilerin alındığı web sitesi veya mobil uygulamadaki tüm alanlar SSL ile korur,
•    Web sitesi veya mobil uygulamadan toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,
•    Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,
•    Birincil işleme amacı dışında kalan tüm ikincil veri işlemeler bakımından, Pseudonymization (takma adlı veri) yöntemini kullanır. Pseudonymous verinin ilgili kişinin tespit edilmesini olanaksız kılmasını sağlamak amacıyla da bu verinin yer aldığı sistemlerde şifreleme yöntemleri kullanır ve bu verilere daha sıkı bir erişim yetki ve kontrol politikası uygular,
•    Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.
•    Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.
POPKONSOL'un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, POPKONSOL tarafından işletilen platformlara veya POPKONSOL sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, POPKONSOL bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.
f. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
POPKONSOL kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu kapsamda işlenen Üye Müşteri/Bayi Müşteri verileri ve satın alınan ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisi, satıcı ve kargo şirketi ile paylaşılmakta ve bu verilere gerektiğinde çağrı merkezi tarafından da erişilebilmektedir. Adına fatura tanzim edilecek kişi bilgisi faturanın ilgili kişiye gönderimi amacıyla kargo şirketi ile paylaşılmaktadır.
Üye Müşteri/Bayi Müşteri’ye ait cep telefonu numarası ve/veya e-posta adresi; ticari elektronik ileti onayına istinaden alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısı ile paylaşılmaktadır.
Web sitesi veya mobil uygulama kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması ve Üye Müşteri/Bayi Müşteri ile beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, çerez (cookie) hizmeti alınan yurt içi/yurt dışında bulunan iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Üçüncü taraflardan alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak; Üye Müşteri/Bayi Müşteri’nin kişisel verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde Pseudonymous data (takma adlı veri) kullanılarak aktarım yapılmaktadır.
Üye Müşteri/Bayi Müşteri memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması amacıyla, Üye Müşteri/Bayi Müşteri’ye ait veriler pazar araştırması yapacak şirketlerle paylaşılmaktadır.
Kişisel verileriniz ek olarak iş geliştirme hizmetlerinin sağlanması, istatiksel ve teknik hizmetlerin temini ve müşteri ilişkilerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt dışındaki iş ortaklarımızla paylaşılacaktır.
Üye Müşteri/Bayi Müşteri/ Çevrimiçi Ziyaretçi, POPKONSOL'a kurumsal Whatsapp hattı üzerinden ulaşması halinde, Whatsapp platformunun yurt dışından sunulan bir hizmet olması dolayısıyla, kişisel verilerini yurt dışına göndermiş olacaktır. Üye Müşteri/Bayi Müşteri/ Çevrimiçi Ziyaretçi, kişisel verilerini Whatsapp kullanmak suretiyle yurt dışına göndermek istememesi halinde, POPKONSOL'un sunduğu diğer iletişim imkanlarını kullanabilecektir.
Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanısıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVK Kanunu uyumlu hükümler sayesinde hukukiolarak da korunmaktadır.
Yukarıda belirtildiği şekilde bilgi paylaşılması sırasında Türkiye dışındaki ülkelere kişisel bilgileri aktarırken, verilerin bu politikaya uygun olarak ve veri korumaya ilişkin uygulanacak hukukun izin verdiği şekilde aktarılması sağlanmaktadır.
g. Kişisel Verileri Saklanma Süreleri
POPKONSOL işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamızda bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:
Çağrı Merkezi ses kayıtları    3 yıl    6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat
Üyelik ve siparişe ilişkin kayıtlar    10 yıl    6098 Sayılı Kanun
Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar    10 yıl    6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun
Çerezler    En fazla 540 gün    
Ticari elektronik ileti onay kayıtları    Onayın geri alındığı tarihten itibaren 1 yıl    6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat
Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri    2 yıl    5651 Sayılı Kanun
İş başvurusu dolayısıyla alınan bilgiler ve/veya cv'ler    1 yıl    
Üye Müşteri/Bayi Müşterilere ilişkin kişisel veriler    Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl; 6563 Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca 3 yıl    6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun
Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler    Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl    6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun
Kullanılabilirlik testi araştırması amacıyla alınan kişisel veriler    2 hafta    
Çerezler yoluyla elde ettiğimiz kişisel verilerin saklama süreleri konusunda Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.
h. Profilleme ve Segmentasyon
POPKONSOL Üye Müşteri/Bayi Müşteri’ye ilişkin olarak işlediği kişisel verileri kullanarak;
•    a. Ticari elektronik ileti alma konusunda onay veren Üye Müşteri/Bayi Müşteri’ye ilişkin olarak, Üye Müşteri/Bayi Müşteri’nin beğeni ve tercihlerine daha uygun içerik hazırlanması, reklam, tanıtım, indirim yapılabilmesi amacıyla profilleme ve segmentasyon yapmaktadır.
•    b. Ticari elektronik ileti onayı vermemiş olan Üye Müşteri/Bayi Müşteri bakımından da profilleme ve segmentasyon yapılarak;
a.    Ürün iyileştirmesi yapılması (en çok satılan veya satılmayan ürün kategorilerinin belirlenmesi),
b.    Alışveriş tercihlerinin analiz edilmesi suretiyle modellemeler yapılarak belirli bir ürünü alma potansiyeli olan müşteri gruplarına yönelik kampanyalar düzenlenmesi ve sisteme yüklenmesi,
c.    Satış potansiyelinin artırılmasına yönelik aksiyonlar alınması gibi çalışmalar yapılmaktadır.
Profilleme ve segmentasyon çalışmaları kapsamında Üye Müşteri/Bayi Müşteri’nin kişisel verileri özellikle ad ve soyadı, cep telefonu, e-postası veya adres bilgisi doğrudan kullanılmamakta, bunun yerine kendilerine atanan Üye Müşteri/Bayi Müşteri ID’leri ile işlem yapılmaktadır. Üye Müşteri/Bayi Müşteri ID’si veya diğer bir ifade ile takma adlı veri kullanımı sayesinde Müşteri/Üye’nin kişisel verilerinin korunması sağlanmaktadır. Üye Müşteri/Bayi Müşteri ID’leri POPKONSOL içinde sadece ilgili kişi veya departmanların erişimine açıktır. Üye Müşteri/Bayi Müşteri’ye atanan bu ID’ler POPKONSOL tarafından sistem içinde şifreli olarak muhafaza edilmekte ve bu bölüme erişim yine sadece sınırlı kişilere tanınmaktadır.
i. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri
POPKONSOL tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVK Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:
•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
•    KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
•    (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; POPKONSOL websitesi, mobil uygulaması ve mobil sitesi içindeki “Hesabım” bölümünden hesabınıza erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri yapabilirsiniz. Ayrıca, POPKONSOL tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasında yer alan KVK Kanunu madde 13 uyarınca düzenlenen “Başvuru Formu”’nda belirtilen yöntemlerle başvurunuzu yapabilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.
j. İlgili Kişiler’in Elektronik Ticari İleti Alma Konusundaki Olumlu Veya Olumsuz Tercihlerini Nasıl Değiştirebilecekleri
POPKONSOL tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasına üye olurken veya daha sonraki bir zamanda vermiş olduğunuz ticari elektronik ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi dilediğiniz zaman “Hesabım” bölümüne erişerek değiştirebilir veya güncelleyebilirsiniz.
Üyeliğin sona erdirilmesi, ticari elektronik ileti alma konusunda verdiğiniz onayın geri alınması anlamına gelmemektedir. Bu nedenle ayrıca verdiğiniz onayı geri almaya ilişkin tüm işlemleri tamamladığınızdan emin olunuz.
Çerez yönetimi konusunda, Çerez (Cookie) Politikamızda belirtilen adımları takip edebilirsiniz.
k. Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı
POPKONSOL, POPKONSOL tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına ve mobil aplikasyonlara yaptığınız ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; POPKONSOL'un yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere POPKONSOL'un yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.
l. Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi
POPKONSOL tarafında kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri ve çerez yönetimi ile ilgili detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.
2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları
POPKONSOL, web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.
POPKONSOL tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. POPKONSOL bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.
POPKONSOL tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.
POPKONSOL tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.
POPKONSOL, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.
3. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler
POPKONSOL işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Yükleniyor...